Wyszukaj lek

Kłykciny Kończyste

Oszczędzaj swój czas
i pieniądze

Profesionalny Zespół
Lekarzy

Legalnie, szybko
i bezpiecznie

Organizator udzielania świadczeń telemedycznych jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000190755