opoznienie miesiaczki przesuniecie okresu

Opóźnienie miesiączki

Wakacyjne wyjazdy, zajęcia sportowe, wyjazdy służbowe skłaniają coraz więcej kobiet do podjęcia decyzji o przesunięciu

Czytaj dalej

Organizator udzielania świadczeń telemedycznych jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000190755